KHU DU LỊCH GIẢI TRÍ THẢO SƠN – TX. PHAN RANG – THÁP CHÀM

• Địa điểm:
• Quy mô :
• Giá trị đầu tư: 28 tỷ đồng
• Chủ đầu tư: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DU LỊCH THẢO SƠN
• Cung cấp dịch vụ: Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật thi công, tư vấn thủ tục pháp lý và quản lý chất lượng công trình
• Thời gian:
• Thông tin khác: