KHÁCH SẠN THÁI BẢO

• Địa điểm:  
• Quy mô :  
• Giá trị đầu tư: 11,2 Tỷ
• Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH THÁI BẢO
• Cung cấp dịch vụ: Tư vấn thiết kế
• Thời gian:  
• Thông tin khác: