KHÁCH SẠN THÁI BẢO – QUY NHƠN

• Địa điểm:  
• Quy mô :  
• Giá trị đầu tư: 17 tỷ đồng
• Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH TM-DV HOÀNG LAN
• Cung cấp dịch vụ: Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật thi công, Tư vấn thủ tục pháp lý
• Thời gian:  
• Thông tin khác: