KHÁCH SẠN THÁI BẢO II

• Địa điểm: TP Qui Nhơn – tỉnh Bình Định
• Quy mô : – DT khuôn viên: 351,6 m2 – Qui mô: 09 tầng – Tổng DT sàn: 6.532 m2
• Giá trị đầu tư: 28,4 tỷ
• Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thái Bảo
• Cung cấp dịch vụ: Tư vấn thiết kế
• Thời gian:  Năm 2012
• Thông tin khác: