KHÁCH SẠN PHƯỚC TẤN

• Địa điểm:
• Quy mô :
• Giá trị đầu tư: 12,1 Tỷ
• Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH PHƯỚC TẤN
• Cung cấp dịch vụ: Tư vấn thiết kế
• Thời gian:
• Thông tin khác: