KHÁCH SẠN HOÀNG ANH – PLEIKU – GIA RAI

• Địa điểm:  
• Quy mô :  
• Giá trị đầu tư:  
• Chủ đầu tư:  
• Cung cấp dịch vụ: Tư vấn thiết kế kiến trúc
• Thời gian:  
• Thông tin khác: