GOLDEN SAIGON PLAZA

• Địa điểm: 130 Hàm Nghi – Quận 1 – Tp. HCM;
• Quy mô :  
• Giá trị đầu tư: 150 tỷ VND
• Chủ đầu tư: CÔNG TY LIÊN DOANH GOLDEN SAIGON PLAZA
• Cung cấp dịch vụ: Xin phép, Tư vấn thiết kế
• Thời gian:  
• Thông tin khác: