CO.OP MART TUY LÝ VƯƠNG

• Địa điểm: 40-50, TUY LÝ VƯƠNG, QUẬN 8, TP. HCM
• Quy mô : – DIỆN TÍCH KHU ĐẤT: 2.036 M² – TỔNG DIỆN TÍCH SÀN: 4.603 M² – QUY MÔ: 3 TẦNG
• Giá trị đầu tư:  
• Chủ đầu tư: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP (SCID)
• Cung cấp dịch vụ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ LẬP TỔNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH
• Thời gian: NĂM 2008
• Thông tin khác:
ĐÃ HOÀN THÀNH VÀ CẢI TẠO NĂM 2013