CO.OP MART RẠCH MIỄU

• Địa điểm: PHAN TÂY HỒ, PHƯỜNG 7, QUẬN PHÚ NHUẬN, TP. HCM
• Quy mô : – TỔNG DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 6.300 M² – QUY MÔ: 3 TẦNG
• Giá trị đầu tư:  
• Chủ đầu tư: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP (SCID)
• Cung cấp dịch vụ: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ TỔNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH
• Thời gian: NĂM 2009
• Thông tin khác:
ĐÃ HOÀN THÀNH VÀ CẢI TẠO NĂM 2013