CO.OP MART NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

• Địa điểm: SỐ 168 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, QUẬN 3, TP. HCM
• Quy mô : – TỔNG DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG: 2.381 M² – QUY MÔ: 1 TẦNG
• Giá trị đầu tư:  
• Chủ đầu tư: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP (SCID)
• Cung cấp dịch vụ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ LẬP TỔNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH
• Thời gian: NĂM 2005
• Thông tin khác:
ĐÃ HOÀN THÀNH VÀ CẢI TẠO NĂM 2013