CHUNG CƯ THANH BÌNH PLAZA

• Địa điểm: PHƯỜNG THANH BÌNH, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI
• Quy mô : – DIỆN TÍCH ĐẤT XÂY DỰNG: 1.500M² – TỔNG DIỆN TÍCH SÀN: 10.400M² – QUY MÔ:BÁN HẦM + 11 TẦNG
• Giá trị đầu tư:  
• Chủ đầu tư: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
• Cung cấp dịch vụ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ LẬP TỔNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH
• Thời gian: NĂM 2013
• Thông tin khác: