CHÙA PHÁP THÀNH

• Địa điểm: Củ Chi – Thành phố Hồ Chí Minh
• Quy mô :  
• Giá trị đầu tư:  
• Chủ đầu tư: CHÙA PHÁP THÀNH
• Cung cấp dịch vụ: Tư vấn lập dự án – Thiết kế kỹ thuật
• Thời gian:  
• Thông tin khác: