CEASAR PALACE

• Địa điểm: 132 Bến Vân Đồn – Phường 6 – Quận 4 – Tp.HCM
• Quy mô : – 20 tầng và 2 hầm – Tổng DTS: 75.000m2 – Tổng mức đầu tư: 436 tỷ VND
• Giá trị đầu tư: 463 tỷ VND
• Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NGUYỄN KIM
• Cung cấp dịch vụ: Tư vấn thiết kế
• Thời gian:  
• Thông tin khác: