CAO ỐC VĂN PHÒNG VATTANAC – PHNOMPENH – CAMPUCHIA

• Địa điểm:  
• Quy mô :  
• Giá trị đầu tư: Hơn 2 triệu USD
• Chủ đầu tư: TẬP ĐOÀN NGÂN HÀNG ĐÀI LOAN – CAMPUCHIA
• Cung cấp dịch vụ: Tư vấn thiết kế kiến trúc và kỹ thuật, tư vấn giám sát thi công
• Thời gian:  
• Thông tin khác: