BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN HOA HUỆ

• Địa điểm: SỐ 10 VÕ THỊ SÁU, PHƯỜNG PHƯỚC LONG, THÀNH PHỐ NHA TRANG
• Quy mô : DIỆN TÍCH KHU ĐẤT: 19.233 M² – TỔNG DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG: 4.270 M² – QUY MÔ: 500 GIƯỜNG, 4 TẦNG
• Giá trị đầu tư: Giai đoạn I: Hơn 50 tỷ đồng
• Chủ đầu tư: DÒNG GIUSE NHA TRANG – CÔNG TY TNHH HOA HUỆ
• Cung cấp dịch vụ:  
• Thời gian: 2004
• Thông tin khác: