CHUNG CƯ HOÀNG THẢO MY

Địa điểm: PHƯỜNG BÌNH CHUẨN, THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

Tổng diện tích xây dựng : 6.783m²

Diện tích đất phù hợp quy hoạch: 19.191 m²

Quy mô:

Khu A: Số tầng: 30 tầng ( 1 hầm, 3 tầng đế, 27 tầng tháp, tum thang)

Khu B: Số tầng: 30 tầng ( 1 hầm, 1 tầng đế, 29 tầng tháp, tum thang)

Khu C: Số tầng: 5 tầng ( 1 hầm, 5 tầng, tum thang)

VIEW CHÍNH DIỆN – 2 KHỐI NHÀ

GÓC NHÌN TỪ TRÊN CAO XUỐNG SÂN CHUNG CƯ – 2 KHỐI NHÀ