THE VIET NAM DEVELOPMENT BANK HEADQUARTERS - CAN THO HAU GIANG BRANCH
  Area scale :
- Campus Area: 975 m2 - Scale : 14 floors - GFA : 9.428m2

 More Details      
TAM ĐỨC PLAZA
  Area scale :
- Campus area: 4.685 m². - Floor area : 2.230,09 m². - Gross floor area ( not include basement floor, technical floor ): 53.064 m². - Scale: 25 floors ( 2 basement, 25 floors).

 More Details      
 
  Area scale :
 

 More Details      
 
  Area scale :
 

 More Details      
 
  Area scale :
 

 More Details      
 
  Area scale :
 

 More Details      
 
  Area scale :
 

 More Details      
 
  Area scale :
 

 More Details      
School - Hospital

Location: ĐƯỜNG LƯU CHÍ HIẾU, P. THẮNG NHẤT, TP. VŨNG TÀU
Area scale : - QUI MÔ: 4 TẦNG - DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 532 m2 - TỔNG DIỆN TÍCH SÀN : 1.912 m2
Investment value:  
The investors: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HẠ TẦNG THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
Service provision: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ LẬP TỔNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH  
Construction starting time: NĂM 2013
Other information:


PARTNERS
WEBSITE LINKS
WEBSITE STATISTIC
online: 62
Tất cả: 452110